Serieuze grappige acties

Grappen en Grollen

Practical jokes ook geschikt voor 1 april :

KAM -factor namaak enquete over werkmotivatie

50 manieren om dwars te liggen

Automatiche antwoorden generator

10 geboden om juist te telefoneren

Men moet zijn mond houden als  men in de shit zit.

Brandbrief van de provincie voor uw eigen crematie.

 

Men neme een rol touw geeft een uiteinde aan een passant. Deze moet hem even stevig vasthouden en zelf wikkel je de rol verder af, je gaat een hoek om en geeft nu de rol aan een ander met de opmerking draad effe strak houden en je loopt dan zelf gewoon door.

De twee draadhouders blijven nog dagen staan, schieten wortel en beginnen ter plekke maar een volkstuintje……

Pas je op de kinderen of het huis van een ander. kook even zijn eieren zo’n twintig minuten en leg ze dan terug….

Stuur een bericht aan alle leaseautorijders in uw bedrijf met als tekst:
Garage X heeft sinds kort een nieuwe autowasservice zonder gebruik te maken van borstels. Om u kennis te laten maken met dit systeem is er een gratis wasbeurt voor alle auto’s van Leasemaatschppij Y.
Einde bericht.
Clou: er staat een emmer met spons gereed.

Interne brief: Het aantal mobiele  telefoons is ook in ons bedrijf enorm toegenomen.
Er zijn nu een fors aantal piepers over. Indien u belangstelling heeft voor een pieper dit graag even opgeven aan mevr xyz .
Er zijn twee sorten : de gewone en een paar rode. Graag opgeven welk type u wenst.
Er is een uitleg over juist gebruik beschikbaar en er zijn geen abonnementskosten verschuldigd.
Clou: met pieper wordt aardappel( wit of rood ) bedoeld. De gebruiksaanwijzing is een aardappelrecept

 

Vijftig manieren om dwars te liggen

1. Met argumenten aantonen dat het niet moet
2. Het is onvoldoende doordacht
3. Het is onvoldoende doorgesproken
4. Er is onvoldoende overleg geweest
5. Er is onvoldoende informatie
6. De juiste weg is niet bewandeld
7. Heeft men geinformeerd hoe het elders geregeld is?
8. Het kan nooit wat worden als de mensen er niet achter staan
9. De doelstellingen zijn “jet helder geformuleerd
10. Het taalgebruik is onvoldoende
11. Het geheel heeft geen niveau
12. We moeten eerst een andere discussie voeren
13. De achterban heeft er onvoldoende over kunnen praten
14. Het moet allemaal te vlug
15. We kunnen er niet over praten, want we kennen de randvoorwaarden niet
16. Er zijn maatschappelijk andere dingen aan de hand
17. We zijn bezig met een luxe-probleem
18. We zijn met elkaar verkeerd bezig
19. Hoe kunnen we garanderen dat de doelgroep ook werkelijk wordt bereikt?
20. Men kan dit niet (ook nog) van de mensen vragen
21. Het zoveelste plan waar niets van terecht zal komen. Het zal mijn tijd wel duren
22. Dit hebben we in 1986 ook al geprobeerd
23. We hebben de vorige verandering nog niet geevalueerd
24. Laten we het voor een beperkte tijd proberen en dan evalueren
25. Er moet eens worden geinventariseerd
26. Van dit onderwerp moet eerst een nadere studie worden gemaakt
27. Dit onderwerp leent zich voor een brede (maatschappelijke) discussie
28. Hoe liggen de verantwoordelijkheden precies
29. Hoe kunnen we over het totaalplaatje spreken als we de details niet kennen
30. Hoe kunnen we over de details spreken als we het totaalplaatje niet kennen
31. Er moet deskundige hulp van buitenaf komen
32. Hoe gaat het met de rechtspositie?
33. We moeten tot een goede prioriteitsstelling komen
34. Goed voorstel, maar je moet het in een breder perspectief zien
35. Het gezelschap hier om de tafel is niet representatief/compleet
36. De cijfers zeggen niks
37. Er moet voor de oplossing van dit probleem eerst een nieuwe methodologie komen
38. Ik heb geen amendementen, maar het stuk rammelt aan alle kanten
39. We hadden bij dit voorstel graag een paar alternatieven gehad
40. Is er wel kennis genomen van onderzoeken die aan de gang zijn?                   Kunnen we niet heter op de uitkomst daarvan wachten?

41. Is de participatie wel voldoende geweest?
42. Ik pas er voor om mee te werken aan een ad hoc benadering
43. Er moet eerst maar eens een commissie henoemd worden
44. We moeten eerst de criteria vaststellen
45. Op welke titel hebben de makers het stuk geschreven?
46. Ik begrijp de discussie niet
47. Wilt u daar een praktisch voorbeeld van geven?
48. Theoretisch een goed verhaal, maar nu de praktijk
49. Br is onvoldoende onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering
50. Er moet maar eens een jurist/neerlandicus naar kijken

 

Bureau voor de oplossing
van  structurele vraagstukken
in de prov. Noord Holland.

Geachte Heer,

Door volledige inlichtingen omtrent u in te winnen, betreffende uw leeftijd, eventueel moeilijke omscholing, carrièrekansen, deplorabele gezondheidstoestand e.d. zijn wij van oordeel dat uit uw voortbestaan geen sociaal en uit kapitalistisch oogpunt in het geheel geen voordeel meer te verwachten is.

Daar u met uw erbarmelijke figuur en voorkomen tot schrik van de mensheid rondloopt en uw afgetakeld lichaam een doorn in het oog van de medemensen is, hebben wij tot uw liquidatie besloten.

Wij zijn gedwongen u in het hiernamaals te sturen, althans een flink eind in de richting.
U wordt hierbij opgeroepen zich a.s. vrijdag om 15.17 bij de achteringang van ons kantoor te Velzen te vervoegen. U dient zich te melden , onder overlegging van dit schrijven, veiligheidsdiploma’s en uw Sofi-nummer, bij de balie op de tweede etage, loket  11, klep 4 linkerkant positie 7 tab 8, om aldaar verdere instructies te ontvangen omtrent een verdere afhandeling. Dat gebeurt natuurlijk op een uiteraard buitengewoon milieuvriendelijke wijze.

Het reisgeld, enkele reis wel te verstaan, wordt u verstrekt ingevolge artikel 51 van de overbruggingsregeling en kan worden afgehaald  bij de sociale dienst in uw gemeente. U vast wel bekend.
U wordt verzocht te verschijnen met fris gewassen hals, reine oren en goed gewassen voeten, daar de stank van uw lichaam na een tijdje toch al geen genot zal zijn.

Gelieve met ingang van vandaag geen alcohol meer te drinken, daar dit het proces aanzienlijk en ook aanruikelijk vertraagt.
U dient mee te brengen :  2 bundels stro en voldoende toiletpapier.
Deze artikelen worden op aanvraag, formulier c 324 die bij uw volprezen afdelingssecretaresse te verkrijgen is,  gratis door het pensioenfonds van uw onvolprezen bedrijf verstrekt. Dit geldt trouwens ook al jaren voor de koffie. Maar uw maag bleek  helaas te  sterk om op deze subtiele wijze aan het structurele probleem mee te werken.
Het aantal bekers bruin klefferig vocht dat u onderhand genuttigd heeft, is ruim boven de gestelde marge. De slechte en inferieure kwaliteit ten spijt.

Bovendien moet u een zak ( geen collega, een echte zak dus) meenemen om  eventuele kostbaarheden in te doen. Dit beheren wij dan wel.
De dierbare achtergebleven zullen vanzelfsprekend in het genot worden gesteld van de weduwen- en wezenrente. Er is tevens al een bezoekregeling opgesteld om ze te steunen en op te beuren  in de komende tijden. De twee verplicht aangewezen vrij-willigers hebben een twijfelachtige reputatie, niemand  zal u derhalve missen.
Wij vertrouwen dat U in deze, voor alle partijen een buitengewoon elegante oplossing, voor de volle 100% zult medewerken.

Met de meeste hoogachting,
Willie Ben Asbest.
Directeur buro voor de pijnloze  oplossing van de  structurele vraagstukken in  de           Provincie Noord-Holland.

To Shit or not to Shit

Er was eens een non-conformistische spreeuw. Die besloot eens niet naar het warme zuiden te vliegen. Helaas het weer sloeg onerbarmelijk toe. Het vroor dat het kraakte en zijn vleugels bevroren.  IJsvorming.

Noodlanding in een weilandje. Bijna bevroren.  Een koe liep gelukkig voorbij en scheet op de koude spreeuw.

Shit, dacht de spreeuw. Echte shit, maar wel lekker warm.

Daarom ontdooide de bevroren spreeuw, deze begon  nu uit pure vreugde te zingen. Niet eens vals. Zelfs zo mooi dat een kat erop af kwam en besloot in de shit te gaan neuzen.

De zingende spreeuw werd snel gevonden en opgegeten. Eerbiedige stilte trad in.

 

De logische conclusies zijn :

Alles wat “shits” op je hoofd is niet noodzakelijker wijze een vijand

Iedereen die je uit de shit haalt, is geen vriend.

En zit je in de shit: blijf stil zitten, ga niet fluiten en hou je mond.

Stelling:

Als je vooral de laatste conclusie ter harte neemt, wordt het erg stil.

Laten we samen zwijgen…..
Tien geboden  voor juist telefoneren.

1.
Nooit je naam noemen. Hallo is meer dan voldoende.
2.
Hoorn dicht aan de mond houden en zeer hard schreeuwen. Dit weerhoudt anderen ervan u in de rede te vallen en bekort de gesprekken aanzienlijk.
3.
Geen verbinding gekregen?
Hoorn er keihard opsmijten en een paar keer hard op alle toetsen slaan. Na een paar keer zo’n behandeling doet de telefoon de volgende keer beter zijn  best wel een verbinding tot stand te brengen.
4.
Nooit een groet zeggen als u zelf gedraaid heeft. Na de boodschap meteen de hoorn erop smijten. Dit spaart aanzienlijk op de gesprekkosten.
5.
Bij lang van stof zijnde gesprekspartners: hoorn opzij leggen en koffie gaan halen. Daarna vragen om een samenvatting of een herhaling. Dit kan wel zo’n kop of vijf zes duren. Dan even een sanitaire noodstop inlassen.
6.
Gaat de telefoon te vaak of op ongewenste tijden?
Gewoon zelf ingrijpen met behulp van een schaar of een emmer water. Een theemuts wil ook wel eens helpen.
7.
Luisteren anderen vaak met u mee?
Gewoon de koersen van Wallstreet en het weerbericht op journalige wijze  gaan voorlezen en ze lopen wel weg.
8.
Heeft u een telefooninspreek-apparaat ? ( vaak ten onrechte telefoonbeantwoorder genoemd, ze antwoorden namelijk nooit).
Geef deze eens een leuke dag en stel hem in verbinding met een collega-inspreekapparaat. Ze blijven de hele dag bij elkaar inspreken ,gelijk een sociaal bewogen medewerker van de gemeente in een bijstandsbuurt.
9.
Is uw telefoon ook een Fax? Vertel het niemand, anders blijft u eeuwig achter anderen aanlopen om ze hun faxen na te brengen.
10.
Het is uw telefoon. Dus gebruik de hoorn dan ook vooral als oorreiniger en haarkam. Resten vooral niet verwijderen. Dit voorkomt dat derden van uw toestel gebruik willen maken. Wel zo rustig en de PTT vergoedt de schade wel als de hoorn is uitgevreten door de sterke oorzuren.

 

HET antwoord op alle vragen.

Kies vier cijfers( intern telefoonnr, verjaardag )  onder de tien. Uit elke serie het desbetreffende deel en klaar is de kern van een prachtig antwoord op moeilijke vragen.
Soms moet er wel een voorzetsel aangepast worden.

1 geïntegreerde
2 systematische
3 functionele
4 multi-disciplinaire
5 normatieve
6 sociaal-psychologische
7 dynamische
8 geobjectiveerde
9 structurele
0 integrale

1 organisatorische
2 ontwikkeling van
3 benadering van
4 technologische
5 relationele
6 coördinatie
7 bureaucratische
8 prognose van
9 conservatieve
0 begeleiding van

1 modelontwikkeling
2 gedragsalternatieven
3 managemenststechnieken
4 organisatievorm
5 raamovereenkomst
6 umbrella-agreements
7 informatiesystemen
8 communicatiemethoden
9 strategiebepaling
0 wall-to-wall benadering

1 door ISO
2 van de internationale veranderingen
3 met “cross-fertilization”
4 met in achtneming van de wet van Parkinson.
5 met betrekking tot sparepartsbeheer.
6 en optionele methodieken
7 door arcanische medewerkers
8  betreffende optionele licenties
9  door window-dressing
0  onder invloed van kwaliteitsbeheersing

Multidisciplinaire nomologische achtergrond en belicht vanuit een  syllogistische matrix met  imaginaire imponderabilia.

Nog aan het lezen? Mooi, dan zijn we nu onder gelijkgestemden en laten we de moeilijke woorden maar efkes weg.
Domme mensen snappen het niet en vragen om uitleg. Simpel gewoon een andere kluit voor in het riet uitzoeken. In noodgevallen kan je ook een boom in het bos nemen.Of iets met een kastje en een muur.
Gewone mensen gaan nadenken en durven vaak niet te bekennen dat ze het niet snappen. Vragen ze toch: dan zijn ze dom.
Slimme mensen snappen het volledig en vinden het een goede reden. Ze zullen zelfs serieus de beweringen staven en onderbouwen. Altijd gelijk geven en ze zelf verder laten denken. Die vragen niet verder , ze zijn te veel bezig met dit te verwerken en veel te bang om voor dom te worden uitgemaakt.
De hele slimmerds beginnen te lachen en dan is ook het ijs gebroken. Je bent meteen op gelijkwaardig nivo en alle problemen worden door mindere goden behandeld, daar zorgen die slimmerds wel voor. En jij kabbelt heerlijk mee in de stroom.
Dus weg zijn alle zorgen, die zijn voor gewone mensen en slimmerds.
U en ik zijn wijzer. Veel wijzer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>