Leven is als een ballon

Kinderballon.

Het leven is eigenlijk gelijk aan dat van een kinderlijke luchtballon. 

Het begint vaak met een hoop kabaal en een vrolijke stemming, het einde wil nog wel eens in stille eenzaamheid geschieden met een laatste ademstoot…… Het touwtje is een soort symbolische navelstreng. Pas als het breekt of wordt losgemaakt dan begint het ware vluchtige leven. De vrijheid lonkt en achter de goud bestraalde  horizon lijkt alles mooier. Een enkele voelt zich opgelaten en start  te vroeg . Ze  verdwijnt dan eenzaam in de verte. De meesten gaan met zijn allen tegelijk de lucht in. Gezellig. 

Het is vaak een kleurrijk en vrolijk gezicht. Lekker aan elkaar klitten, beschutting bij elkaar zoekend, opgaan in een grote groep. De een is mooi van vorm en ander een beetje bollig,langgerekt of scheef . Ze zijn allemaal verschillend maar toch met veel dezelfde kenmerken. Sommigen verstrengelen zich al snel  en laten  elkaar nooit meer los. Weer anderen komen niet veel verder dan de verleidelijke takken van de boom van de plaatselijke kroeg en verpauperen daar, een enkele verhangt zich droogweg aan de toren van de kerk.Maar de de meesten waaieren uit, ver weg naar andere streken. De hoogvliegers gaan soms zo hoog dat ze tegen de wind in lijken te gaan en soms spatten ze daarom na een tijdje  zelfs uit elkaar  en ze verspreiden zodoende hun geestelijke ballast over een groot gebied. De meesten weer laten zich gewoon meedrijven, geen eigen iniatieven of een wilde stroming. Gewoon is al gek genoeg. Heel af en toe wordt er eentje neergeschoten door iemand met een luchtgeweer, de dader blijft vrijwel altijd buiten schot.

Als de ballon ouder wordt dan komen de rimpels, zit duidelijk niet meer zo strak in het vel, ze wordt kleiner en de vorm zakt uit en zo zoetjes aan neemt alles af, ook de hoogte. Aan het einde van de reis is er vaak niet veel meer van over een frommelig hoopje en een identificatie in de vorm van een kaartje met een naam erop. Geluiden zijn vervlogen, het fraaie uiterlijk is verschrompeld maar het geschrevene blijft bestaan!  Alleen als de ballon goed terecht is gekomen dan horen degenen die de navelstreng, lees touwtje, loslieten er nog eens iets van.

En zij die het het verst hebben gebracht komen in de krant en allen die het hebben mogelijk gemaakt om zo’n reis te maken:  de organisatoren, de loslaters , degenen die er inhoud aan hebben gegeven, die worden vergeten. Net als in het echte  leven……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>